Mobil logotyp

Hälsoformulär

När du kommer på första besöket frågar jag dig om din hälsohistoria och eventuella tidigare sjukdomar. Det är oftast lättast att tänka igenom frågorna hemma i lugn och ro så därför får du ett formulär att fylla i före besöket.

När du är klar skickar du tillbaka det via e-post eller skriver ut och tar med till besöket.
Vi går igenom det när vi ses och du kan förtydliga om det är någonting som varit oklart.
Det är bra för mig att veta vilka mediciner du äter, kosttillskott med mera.