Mobil logotyp

Metoden bygger på att punkter på ytterörat motsvarar kroppens olika delar och organ. När en reflexpunkt på örat stimuleras får det via nervbanor och meridianer en effekt på motsvarande organ och olika rubbningar kan balanseras. Öronakupunktur verkar ha bättre effekt på oro, stress, nedstämdhet och sömnbesvär än vad kroppsakupunkturen har. 
Inom vården används den här metoden främst inom psykiatrin och vid abstinensbesvär.

Öronakupunktur är ett komplement till övrig behandling när jag till exempel behöver stärka ett organ eller sätta igång en utrensning.
Jag använder så kallade fröplåster i stället för nålar. Då blir det ett tryck över akupunkturpunkten som klienten sedan själv stimulerar. Fördelen är att behandlingsperioden blir längre då plåstren sitter kvar flera dagar.

 

Fröplåster är bra för den som vill slippa nålar.